Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิส (15 ธ.ค. 2560)  
กิจกรรม"พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร... (06 ธ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบและการชำระภาษี ... (06 ธ.ค. 2560)  
กิจกรรม (05 ธ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้... (05 ธ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ... (24 พ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ... (10 พ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วั... (10 พ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ... (10 พ.ค. 2560)
การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (16 ก.พ. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ขอประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาปี ประจำปี 2560 (01 ม.ค. 2560)
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 พ.ย. 2559)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พ... (23 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (20 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ต.ค. 2559)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แ... (12 ส.ค. 2559)
นายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารพนักงาน... (12 ส.ค. 2559)
การรับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการและการรับสมัครสมาชิกเข้ากองทุนสวัสดิการชุมช... (05 ส.ค. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำ... (28 ก.ค. 2559)
ท่านนายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอ... (23 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรค... (15 ธ.ค. 2560)  

กิจกรรม โครงการปลูกข้าววั... (05 ธ.ค. 2560)  

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อ... (05 ธ.ค. 2560)  

กิจกรรม"พิธีทำบุญตักบาตรถ... (05 ธ.ค. 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (01 ธ.ค. 2560)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (24 พ.ค. 2560)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (10 พ.ค. 2560)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (10 พ.ค. 2560)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (10 พ.ค. 2560)

เริ่มต้นขบเคลื่อนการปฏิบั... (14 ก.พ. 2560)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (27 ม.ค. 2560)

ท่านกิจ หลีกภัย นายกองค์ก... (27 ม.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป... (02 ม.ค. 2560)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่... (22 พ.ย. 2559)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (22 พ.ย. 2559)

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ... (02 พ.ย. 2559)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค... (23 ต.ค. 2559)

นายวีระ แสงแก้ว นายกอง... (21 ต.ค. 2559)

เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิ... (20 ต.ค. 2559)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (19 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (05 ก.พ. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง... (24 ม.ค. 2561)  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุวถนนสายหลีกน้ำ หมู่ที่ 10 ,9 ตำบลวังมะปราง (24 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการจ้างเหมาตกแต่งพระจิตกาธานอย่างสมพระเกียรติ งนพระ... (20 ต.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง (07 ก.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตก-จรดถนน สปก.... (06 ก.ย. 2560)
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(ดีเซล) (17 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน ตำบลวัง... (10 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกร... (09 ส.ค. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (17 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (17 ก.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (31 ม.ค. 2560)
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายข้างวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 7-จรดห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ต... (22 ธ.ค. 2559)
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายทุ่งส้าน-ในควน หมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปราง (22 ธ.ค. 2559)
เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในตำบลวังมะปราง จำนวน 5 โครงการ (22 ธ.ค. 2559)
สอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในตำบลวังมะปราง จำนวน 5 โครงการ (22 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (30 พ.ย. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (07 ต.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7526-2171, แฟกซ์ : 0-7526-2171  E-mail : admin@wangmaprang.go.th


www.wangmaprang.go.th