วิธีคืนสินค้า Apple กรณีไม่พึงพอใจ
เพราะแอปเปิลมีนโยบาย “อยากให้คุณพึงพอใจอย่างเต็มที่กับสินค้าที่ได้รับ” ลูกค้าจึงคืนสิ
ฝันลางดี ฉันจะเป็นเศรษฐี!
มาดูกันหน่อยว่า ดวงของคุณจะเป็นคนที่ฝันบอกเหตุดี มีโอกาสร่ำรวยเงินทองหรือไม่